Kompleksowe aspekty prawa medycznego

Kompleksowe aspekty prawa medycznego

Kompleksowe aspekty prawa medycznego – prawo medyczne to bardzo szeroka i złożona dziedzina prawa. Po pierwsze wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. W szczególności prawnicy medyczni muszą być biegli nie tylko w sprawach prawnych, ale także medycznych. Jeśli chce skutecznie bronić praw pacjentów, lekarzy czy placówek medycznych, musi dobrze rozumieć obowiązujące w naszym kraju zasady zawierania umów, przepisy i terminologię medyczną, co pozwoli mu zrozumieć podstawowe leczenie lub kurację.

Buduj placówki medyczne

Wielokrotnie lekarze na pewnym etapie swojej kariery chcą założyć własną salę operacyjną, ośrodek zdrowia lub firmę medyczną. Istnienie takiego podmiotu nie jest zadaniem łatwym, gdyż podlega wielu przepisom prawnym, których należy przestrzegać. Adwokat medyczny pomoże Ci wybrać formę prawną, która najlepiej pasuje do profilu działalności Twojego lekarza. Jednocześnie byłaby to opcja korzystna ekonomicznie, ale wymagałaby też najprostszego rozwiązania prawnego. Lekarze najczęściej korzystają z tego rodzaju pomocy na początku działalności, a potem tylko doraźnie. Dlatego wybrana forma prawna musi być łatwa do wdrożenia, a funkcjonowanie obiektu musi umożliwiać samodzielne zarządzanie. Liczne gabinety i placówki medyczne świadczą o rosnącym zapotrzebowaniu na tego typu gabinety prywatne, które również często kontraktują z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Umowa z NFZ

Kompleksowe aspekty prawa medycznego
Kompleksowe aspekty prawa medycznego

Zdarzyło się, że w telewizji usłyszeliśmy, że szpital jest zadłużony z powodu niekorzystnej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W większości przypadków jest to spowodowane niskim wynagrodzeniem za usługi takie jak zapalenie wyrostka robaczkowego, które w rzeczywistości kosztują więcej niż szpital otrzymuje od państwa. Z drugiej strony placówki medyczne otrzymują dofinansowanie na konkretną kwotę leczenia, operacji czy godzin specjalistycznych. Aby spełnić swoją misję, szpital dostrzegł ogromne zapotrzebowanie ze strony pacjentów i zwiększył liczbę świadczeń ponad zakontraktowaną liczbę. Wkrótce doprowadziło to do stałego wzrostu zadłużenia, co często prowadziło do likwidacji szpitali. Jak tego uniknąć?

Szpitale coraz częściej decydują się na skorzystanie z profesjonalnej pomocy. Prawnik medyczny pomoże negocjować umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, aby były one korzystne finansowo dla pacjentów i szpitala. W przypadkach nadmiernej realizacji usług medycznych kancelaria reprezentuje placówkę i wykazuje koszt leczenia płatny przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przygotowuje również oferty dla podmiotów chcących skorzystać z finansowania NFZ i analizuje je pod kątem wymogów formalnych. Jeśli taka oferta zostanie odrzucona, prawnicy medyczni będą się odwoływać i negocjować z Narodowym Funduszem Zdrowia o ewentualne zmiany warunków. W dzisiejszym stanie zdrowia taka pomoc prawna wydaje się nieunikniona, aby móc prowadzić placówkę płynną finansowo, jednocześnie zaspokajając potrzeby pacjentów.

Obrona lekarza

W ciągle zmieniającej się rzeczywistości, szybko rozwijającej się wiedzy medycznej i związanych z nią praw, lekarze potrzebują wsparcia, aby sprawnie wykonywać swoją pracę. Wzrasta liczba pozwów przeciwko lekarzom, z których najczęstszym jest błąd w sztuce lekarskiej. Prawnik medyczny reprezentował lekarza przed Okręgowym Urzędnikiem Odpowiedzialności Zawodowej, a następnie w Sądzie Lekarskim. Orzeczenia zostały później wykorzystane w procesie cywilnym, w którym lekarze zostali oskarżeni o bezczynność i nakazano wypłatę odszkodowania. W takich przypadkach lekarze mogą również liczyć na pomoc prawną.

Polecamy uwadze:

W sprawach karnych adwokat medyczny jest obecny z lekarzem na początku postępowania oraz podczas przesłuchania przez policję lub prokuraturę. Wszystko to pozwala na stworzenie skutecznych linii obrony. Zdarzały się również przypadki oskarżania lekarzy o publikowanie reklam leków bez zezwolenia, w Polsce lekarze nie mogą tego robić, co wyraźnie stanowi prawo. W takim przypadku lekarze mogą również zwrócić się do kancelarii prawnej.

Lekarstwo

Inną równie złożoną gałęzią prawa medycznego jest prawo farmaceutyczne. Rynek farmaceutyczny jest ogromny i od czasu do czasu firmy konkurują o wprowadzenie na rynek nowych rewolucyjnych leków. Aby lek mógł wejść na ten rynek należy spełnić wiele warunków, badań i testów, które pozwolą wykazać skuteczność i bezpieczeństwo danego produktu. Oczywiście za cały proces wprowadzenia leku na rynek odpowiedzialni są prawnicy medyczni biegli w tej złożonej dziedzinie prawa. Ostatnim i bardzo ważnym krokiem jest rejestracja leku. Tutaj również należy wypełnić niektóre dokumenty i uzyskać zgodę na wydanie leku. Można wtedy ubiegać się o refundację leku, co jest szczególnie ważne dla producentów. Dzięki temu mogą wprowadzić na rynek skuteczny, ale niedrogi lek. W tak drażliwych kwestiach potrzebna jest dobra kancelaria prawna.