Automatyzacja nowoczesnych linii przemysłowych

Automatyzacja nowoczesnych linii przemysłowych

Automatyzacja nowoczesnych linii przemysłowych pozostaje generalnym kierunkiem rozwoju i modernizacji w dziedzinie produkcji wytwórczej. Dziś automatyzacja jest sercem koncepcji Przemysłu 4.0. Pojęcie automatyki oznacza, że maszyny, przyrządy i urządzenia, oprócz rzeczywistej funkcji produkcyjnej, są przenoszone na funkcje zarządzania i kontroli, które wcześniej były wykonywane przez człowieka. Kolejnym kluczowym elementem automatyzacji linii przemysłowych są siłowniki, które ewoluowały do uniwersalnych, elastycznych systemów robotycznych.

Czym jest automatyzacja nowoczesnych linii przemysłowych?

Automatyzacja nowoczesnych linii przemysłowych daje możliwość wdrożenia nowatorskich rozwiązań produkcyjnych. Najczęściej są one projektowane z nastawieniem na wymagania konkretnego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Dzięki automatyzacji możliwe jest poprawienie produktywności i zoptymalizowanie kosztów produkcji zachowując przy tym dokładność. Zastosowanie automatyzacji linii przemysłowych https://plcontroll.com/automatyzacja-procesow-produkcyjnych/ odciążą pracowników, ponieważ powtarzające się, monotonnych czynności wykonują roboty. Obecnie działają firmy, które zajmują się nowoczesnych systemach i dostosowują ich projekt do konkretnych potrzeb. Profesjonaliści gwarantują, że automatyzacja nowoczesnej linii produkcyjnej zostanie wykonana fachowo i rzetelnie, zapewniając wiele korzyści. W trosce o zadowolenie klienta projekty przygotowywane są na indywidualne zamówienie, poprzedzone audytem dla uzyskania pełnej informacji na temat oczekiwań oraz przedstawieniem propozycji rozwiązań.

Co trzeba wiedzieć o zasadności automatyzacji nowoczesnych linii przemysłowych?

Automatyzacja nowoczesnych linii przemysłowych to etap rozwoju produkcji, w którym funkcje zarządzania i kontroli nad procesem produkcyjnym, dotychczas wykonywanych przez ludzi, przenoszone są na przyrządy i zautomatyzowane urządzenia. Przy złożonej automatyzacji wszystkie funkcje sterowania są zautomatyzowane, ludzie kontrolują tylko działanie całego kompleksu automatyki jako całości.

Automatyzacja nowoczesnych linii przemysłowych
Automatyzacja nowoczesnych linii przemysłowych

Inteligentna automatyzacja pozwala skutecznie obsługiwać i monitorować sprzęt oraz zwiększać wydajność produkcji. Dzięki wdrożeniu nowoczesnych systemów automatyki uciążliwe zadania wykonywane na linii produkcyjnej będą realizowane przez roboty i maszyny a hala będzie bezpieczniejsza. Automatyzacja nowoczesnych linii przemysłowych poprawia odpowiedzialność, konserwację zapobiegawczą i raportowanie produkcji.

Systemy automatyzacji to niezbędne elementy w pełni zautomatyzowanych linii produkcyjnych, zapewniające nie tylko ruch obrabianego przedmiotu, ale także funkcjonalność niezbędną do spełnienia wymagań nowoczesnego procesu produkcyjnego. Automatyzacja jest niezbędna w takich branżach jak: spożywcza, chemiczna, budowlana, stoczniowa itd.

Co składa się na automatyzację nowoczesnych linii przemysłowych?

Opracowuje się i wdraża systemy automatyzacji zarządzania przedsiębiorstwem o różnej skali i złożoności, począwszy od automatyzacji małych maszyn do formowania próżniowego po złożoną automatyzację kilku połączonych linii produkcyjnych. To kompleks oprogramowania i sprzętu, składający się z wyposażenia szafy opartego na sterowniku PLC, panelu operatorskiego, wyposażenia napędowego (przetwornice częstotliwości, serwonapędy) itp. Wyposażenie szaf zapewnia funkcje regulacji technologicznej, ochrony, sygnalizacji i blokowania.

Przykład złożonej automatyzacji nowoczesnej linii przemysłowej:

System sterowania linią produkcyjną może składać się z:

  • Czujniki i zawory odcinające i sterujące.
  • Szafy sterownicze, realizowane w oparciu o osprzęt sterownika a także wyposażone w panel dotykowy do sterowania i wizualizacji procesu produkcyjnego.
  • Szafy zasilające zrealizowane w oparciu o przemienniki częstotliwości.

Automatyzacja nowoczesnych linii produkcyjnych i urządzeń to szansa na znaczne przyspieszenie produkcji, stworzenie ciągłego cyklu i podniesienie jakości produktów, a tym samym zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Wprowadzenie nowoczesnych technologii w procesie produkcyjnym zapobiega różnym awariom w działaniu urządzeń, nie dopuszcza do przestojów i wytwarzania wadliwych produktów. Automatyzacja kontroluje wykonanie każdej operacji, a starannie wyliczony algorytm eliminuje wszelkie błędy.

Nowy poziom automatyzacji linii produkcyjnych

Jako główną koncepcję wzięto pod uwagę potrzebę minimalizacji pracy fizycznej i wykluczenie czynnika ludzkiego. Linia produkcyjna posiada w pełni zautomatyzowane procesy dostarczania i dozowania wszystkich surowców (w tym dodatków chemicznych), zdejmowania, czyszczenia i smarowania, przenoszenia towarów na palety oraz pakowania gotowych produktów.

W przemyśle szeroko wykorzystywane są zrobotyzowane i zautomatyzowane miejsca pracy, co zmniejsza obciążenie fizyczne pracowników na linii produkcyjnej. Przyspieszany jest cykl linii produkcyjnych i zmniejszana liczba pracowników na produkcji. Maksymalizując dokładność operacji produkcyjnych, zwraca się szczególną uwagę na wysoką jakość produktów. W krótkim czasie uwidaczniają się oszczędności, ponieważ linia przemysłowa pracuje całą dobę.

plcontroll – automatyzacja w przemyśle
plac Kilińskiego 3
71-414 Szczecin
720884319
www.plcontroll.com
Aircon filtry przemysłowe
Woźniaka 28
40-389 Katowice
322022079
airconfilters.pl